หมวดหมู่บทความ Talks มากหมอ(ไม่)มากความ

Search by tag : Talks, มากหมอ(ไม่)มากความ, นายแพทย์สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล คุณหมอพ่อพระแห่งบำราศนราดูร


คลายกังวลด้วย การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์
(24 votes)
ดัชนี บทความ
คลายกังวลด้วย การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์
หน้า 2
หน้า 3


การตรวจสารชีวเคมีในเลือดมารดาขณะตั้งครรภ์
“ปัญหาที่สำคัญที่แม่ตั้งครรภ์มักจะหวั่นวิตกเสมอก็คือ ทารกกลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งเป็นภาวะที่ทารกมีความผิดปกติทางร่างกายหรือสติปัญญา โดยโอกาสเสี่ยงมากขึ้นในแม่ตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป แต่จากสถิติพบว่าทารกกลุ่มอาการดาวน์พบมากในแม่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 35 ปี เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง การตรวจสารชีวเคมีในเลือดมารดาขณะตั้งครรภ์จึงมีประโยชน์ ในกรณีที่มารดาไม่ต้องการเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ปัจจุบันการคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์สามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 11 - 14 สัปดาห์ โดยใช้การตรวจสารเคมีในเลือดมารดาขณะตั้งครรภ์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการตรวจพบความผิดปกติสูงถึงร้อยละ 94 - 96 โดยทำการตรวจในไตรมาสแรก และไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ นอกจากใช้ตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ หรือ Trisomy 21 แล้ว ยังสามารถตรวจหาความเสี่ยงทารกกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดหรือ Trisomy 18 และกลุ่มอาการผิดปกติในระบบประสาท ศีรษะและไขสันหลังของทารกในครรภ์ได้อีกด้วย
โดยหากพบความเสี่ยงสูงจะแนะนำทำการตรวจหาโครโมโซมต่อไป”

การเจาะตรวจน้ำคร่ำ
“เป็นวิธีที่นิยมและใช้มากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากทำได้ง่าย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ต่ำ ให้ผลที่มีความแม่นยำสูง การเจาะนํ้าครํ่าเพื่อตรวจหาโครโมโซมเป็นกระบวนการนำนํ้าครํ่าที่อยู่รอบตัวของทารกในโพรงมดลูกออกมา เพื่อทำการตรวจหาโครโมโซมของทารก โดยเริ่มจากการตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม จากนั้นใช้เข็มขนาดเล็กแทงผ่านผิวหนังบริเวณหน้าท้องและมดลูกเข้าไปในถุงนํ้าครํ่า แล้วใช้กระบอกฉีดยาดูดเอานํ้าครํ่าออกมาประมาณ 15 - 20 ซีซี ซึ่งเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณนํ้าครํ่าที่มีอยู่ในครรภ์ขณะนั้น (ประมาณ 180 - 200 ซีซี) อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการเจาะน้ำคร่ำคือ 15 - 20 สัปดาห์ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ การแท้งบุตร พบได้ร้อยละ 0.5 - 1 ของการเจาะนํ้าครํ่า ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ พบได้น้อย เช่น เลือดออก การติดเชื้อ ถุงนํ้าครํ่ารั่ว เป็นต้น”

การตัดชิ้นเนื้อจากรก
“เป็นวิธีการตัดหรือดูดเนื้อรกบางส่วน เนื่องจากทารกและรกเจริญพัฒนามาจากเซลล์เนื้อเยื่อเดียวกันจึงมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกัน ทำให้ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกได้ โดยจะกระทำในระยะที่รกเริ่มเกาะแน่นพอที่จะไม่เกิดการแท้ง อายุครรภ์ที่เหมาะสมคือ 10 - 13 สัปดาห์ ภาวะแทรกซ้อนเช่นเดียวกับการเจาะน้ำคร่ำ โดยพบได้ร้อยละ 0.5”

การเจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์
“เป็นการใช้เข็มเจาะเลือดทารกในครรภ์บริเวณสายสะดือผ่านทางหน้าท้องมารดา โดยอาศัยการตรวจอัลตร้าซาวน์ชี้นำปลายเข็ม แล้วส่งตัวอย่างเลือดไปห้องปฎิบัติการ เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางโครโมโซมโดยเฉพาะกลุ่มอาการดาวน์ การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อแต่กำเนิด ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ เลือดออก พบได้ร้อยละ 50 ทารกเสียชีวิตพบได้ร้อยละ 1.4”

ถ้าผลโครโมโซมของทารกผิดปกติจะทำอย่างไรต่อไป
“ถ้าผลโครโมโซมของทารกผิดปกติ แพทย์จะให้คำปรึกษาแก่คุณแม่และสามีถึงผลการตรวจและความผิดปกติของทารกที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งแนวทางการรักษาและทางเลือกในการดูแลการตั้งครรภ์ต่อไป โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่และสามีเป็นสำคัญ แพทย์ผู้ให้คำปรึกษาจะดูแลต่อไปตามความเหมาะสม กรณีผลโครโมโซมของทารกปกติก็ไม่ได้ยืนยันว่าทารกจะปกติ สมบูรณ์แข็งแรง เพราะความผิดปกติบางอย่างของทารกไม่ได้เกิดจากโครโมโซมผิดปกติเพียงอย่างเดียว อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีกด้วย”

ข้อแนะนำ
“การตรวจพวกนี้มันตรวจง่าย ไม่เจ็บ ไม่ได้มีผลต่อทารกในครรภ์ และไม่ต้องเตรียมตัวอะไร อย่างอัลตร้าซาวด์ เดินมาแล้วนอนเฉยๆ ปลุกขึ้นมาก็เสร็จแล้ว เจาะเลือดก็ไม่มีอะไร ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร มาถึงก็เจาะเลือด เพียงแค่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เท่านั้น
…ที่แนะนำคือ ทุกคนที่ตั้งครรภ์ควรสละเวลาไปดู เรามีเวลาเดือนนึงไปหาหมอ ก็ดูหน่อยว่าลูกผิดปกติหรือไม่ เพราะอย่างตรวจดาวน์ ถ้ามาเกิน 14 สัปดาห์ ก็เจาะตรวจไมได้แล้ว หรืออัลตร้าซาวด์ ถ้ามาเกิน 22 สัปดาห์ อยากตรวจอะไรก็ตรวจไม่แน่นอนแล้ว ยิ่งถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัจจัยเสี่ยง อย่างโรคไต เบาหวาน ความดัน หรือครรภ์ก่อนมีปัญหา ก็ควรไปแพทย์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ แล้วให้แพทย์ตรวจดูให้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า”

 

Profile
รศ.ดร.นพ.บุญศรี จันทร์รัชชกูล
สาขาความเชี่ยวชาญ               สูติ-นรีเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง      เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วุฒิการศึกษา                            แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสต์บัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาดุษฎี มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม (อังกฤษ)
วุฒิบัตร                                      สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก                  

วรวุฒิ ถาวรพรกวิน


ความเห็น (2)Add Comment
0
sopaphan
มิถุนายน 05, 2015
49.229.181.236
Votes: +0
...

ถ้ากรณีที่ อัลตร้าซาวด์ เมื่อตอน 5 เดือน แล้วทารกในครรภ์ มีความผิดปกติ
ภาวะกระโหลกศรีษะ ไม่ปิด ทาง รพ ให้ยุติการตั้ครรภ์ แล้วมีโอกาศที่ ทารกในครรภ์จะสร้าง
เซลล์ส่วนกระโหลกเพ
ิ่มมั๊ยคะ เราสามารถ ให้ทาง รพ อัลตร้าซาวด์ดูใหม่
ได้ไหมคะ

0
thoo
พฤศจิกายน 02, 2012
58.137.63.178
Votes: +0
...

การตรวจหาสิ่งปกติข

เขียนแสดงความเห็น
 
  smaller | bigger
 

busy

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
นิตยสาร M&C แม่และเด็ก เล่มเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 ฉบับที่ 541